Ons vissie
SHS streef pro-aktief na uitnemendheid en balans vir die totale gemeenskap.
Ons missie
Om deur 'n professionele, bekostigbare en doelgerigte onderrigstelsel die jeug van Standerton se gemeenskap op te voed en te onderrig in akademie, sport en kultuur. We aim to send disciplined, balanced and mature young people into the community.
Bakgat Kultuur Sport Akademie Admin About Us Akademie
Waardes
SHS streef daarna om sekere kernwaardes uit te leef. Ons keusewaarde vir 2017 is VOLHARDING
Contact Us
Huis Dagbreek Huis Dagbreek