Departement Natuurwetenskappe en Fisiese Wetenskap Department of Natural Science and Physical Science In Gr8 en 9 bied ons Natuurwetenskappe aan wat onder andere insluit studie oor lewende organismes, chemiese stowwe, energie en elektrisiteit. Natural Science forms the base for Physical Science and Life Science in Grade 10 and 12. Fisiese Wetenskap is noodsaaklik vir verdere studie in rigtings soos ingenieurswese, medies, veeaartseny en gesondheidswetenskappe. We have six teachers involved in this department and achieved a lot of awards on circuit, district and provincial level due to good performances. Ons neem aktief deel aan EXPO en olimpiades en verwelkom enige iemand wat van uitdagings hou!
Departementshoof Me. Lettie Fischer
Departement Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Department of Economic and Management Sciences In Gr8 en 9 bied ons Natuurwetenskappe aan wat onder andere insluit studie oor lewende organismes, chemiese stowwe, energie en elektrisiteit. Natural Science forms the base for Physical Science and Life Science in Grade 10 and 12. Fisiese Wetenskap is noodsaaklik vir verdere studie in rigtings soos ingenieurswese, medies, veeaartseny en gesondheidswetenskappe. We have six teachers involved in this department and achieved a lot of awards on circuit, district and provincial level due to good performances. Ons neem aktief deel aan EXPO en olimpiades en verwelkom enige iemand wat van uitdagings hou!
Departementshoof Me. Mariette Koen
Bakgat Kultuur Sport Akademie Admin About Us
Departementshoof Mnr Deon de Villiers
Departementshoof Me. Erika Viviers
Departementshoof Alex van Rooyen
Akademie