Departement Natuurwetenskappe en Fisiese Wetenskap Department of Natural Science and Physical Science In Gr8 en 9 bied ons Natuurwetenskappe aan wat onder andere insluit studie oor lewende organismes, chemiese stowwe, energie en elektrisiteit. Natural Science forms the base for Physical Science and Life Science in Grade 10 and 12. Fisiese Wetenskap is noodsaaklik vir verdere studie in rigtings soos ingenieurswese, medies, veeaartseny en gesondheidswetenskappe. We have six teachers involved in this department and achieved a lot of awards on circuit, district and provincial level due to good performances. Ons neem aktief deel aan EXPO en olimpiades en verwelkom enige iemand wat van uitdagings hou!
Departement Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Department of Economic and Management Sciences 1. Departement Ekonomiese en Betuurswetenskappe  Economic and Management Sciences as a learning area is presented in the GET-phase (gr 8 and 9). It focuses on a wide variety of topics, including Business Studies, Economics as well as Accounting. Indien leerders die leerarea suksesvol voltooi het aan die einde van graad 9, behoort hulle genoegsame kennis en vaardighede ingepalm het, om ‘n vakkeuse uit te oefen wat vakke soos Ekonomie, Besigheidstudies en Rekeningkunde insluit wat aangebied word in die VOO-fase (graad 10 -12). At Standerton High School’s Department of Economic and Management Sciences we strive not only to achieve excellent results at the end of grade 12, but also to prepare learners for tertiary studies. BAKGAT B.Com leerders verower gereeld “Golden Key” status en ons is baie trots op hulle! Ons Departement bestaan uit agt uitstekend- gekwalifiseerde leerkragte. In all three FET-phase subjects we frequently receive numerous awards on District as well as Provincial level. At the end of 2016 both our Business Studies and Economics teachers received Gert Sibande District awards for “Best performing educators in big enrolment subjects”. Ons Rekeningkunde uitslae was die beste in die Gert Sibande Distrik in 2014 asook in die Lekwa Wes kring vir 2015. Our Accounting department regularly participate in the Proverto SAIPA National Accounting Olympiad.
Departementshoof Me. Mariette Koen
Bakgat Kultuur Sport Akademie Admin About Us
Departementshoof Me. Erika Viviers
Departementshoof Alex van Rooyen
Akademie Huis Dagbreek