In 1908 smelt 2 skole in Standerton saam en Mnr. J.G de Vos word in 1915 die eerste skoolhoof. Op 19 Januarie 1921 vind die amptelike opening van SHS plaas. In 1922 vind die hoeksteenlegging en voltooiing van Dagbreek koshuis plaas en in 1923 word die kleurbaadjie in gebruik geneem. On 7 Januarie1953 our present building was being moved into and on 1 November 1967 the new school anthem, a poem by Coenie Rudolph and composed by Prof. Pieter de Villiers, became in use. Die erekleur-baadjie (swart baadjie) word in 1969 in gebruik geneem en in 1977 vind die voltooiing van die sportterrein plaas. In 1985 word mnr. RCG Heyns skoolhoof en tree af in 1994 waarna Mnr. H. Pretorius as skoolhoof dien tot met sy aftrede in 2016. In 1986 the athletics field changed from a cinder-track to a grass track and in 1990 the Computer Center came into service. During 1992 SHS became Model C-school. In 2016 word Mnr. Marais die skoolhoof en in Mei 2017 word die nuwe kafeteria in gebruik geneem. Die Skoolwapen. Simboliek van die skoolwapen: Die springbok:      Simbool van vlugvoetigheid en deursettingsvermoë. Die strydbyl:         Simbool van oorwinning. Bondeltjie hout:   Simbool van eenheid wat mag tot stand bring. Hieronder is ‘n paar foto’s van die skoolwapen en hoe dit deur die jare gemoderniseer het:
Akademie About Us Akademie
Huis Dagbreek