INSKRYWINGSVORM
ENROLLMENT FORM
2022

SLUITINGSDATUM 31 AUGUSTUS 2022
CLOSING DATE 31 AUGUST 2022

Please download below PDF Enrollment form,
print, complete and hand it in at the school office.

*Important documents to assist this application:

– Copy of ID documents of both parents
– Copy of learner’s birth certificate
– Proof of residence (in the applicant’s name)
– Copy of learner’s clinic card
– Transfer card of previous school
– Most recent report card

Laai asseblief die onderstaande PDF Inskrywingsform af,
druk, voltooi en handig dit by die skool kantoor in.

*Belangrike dokumente wat by jou aansoek moet aansluit:

– Kopie van ID dokumente van beide ouers
– Kopie van leerder se geboorte sertifikaat
– Bewys van adres (In die applikant se naam)

– Kopie van leerder se kliniekkaart
– Oorplasingskaart van vorige skool
– Mees onlangse rapport

Afrikaans Gr 8-9
English Gr 8-9
Afrikaans Gr 10-12
English Gr 10-12