14 dae nadat die skool begin in Januarie,  word VSR-lede (een seun en een dogter) as leiers gekies om as klasverteenwoordigers op te tree.

They are also responsible to vote with the rest of the RCL learners that are chosen in July after the mid year exams for the Disciplinary committee as well as the representatives on the school’s governing body.

Hulle en hulle ouers is dan verantwoordelik vir hulp by skoolaangeleenthede sowel as om as verteenwoordigers op te tree namens hulle klasmaats