Graad 8 & 9

Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Afrikaans Huistaal
Ekonomiese- en Berstuurswetenskappe
English First Additional Language
English Home Language
Kuns en Kultuur
Lewensorientering
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Tegnologie
Wiskunde

Grade 10, 11 & 12

Accounting
Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Afrikaans Huistaal
Besigheidstudies
Economics
English First Additional Language
English Home Language
Fisiese Wetenskappe
Gasvryheidstudies
Geography
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Inligtingstegnologie
Landboutegnologie
Life Orientation
Lewenswetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid

Ons bied ook aan: