Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudies is die studie van verskeie interafhanklike temas in die gasvryheidsindustrie, soos bv. Higiëne, voedselproduksie, voedsel-en drankbediening en kliëntediens. Leerders sal leer hoe om ‘n verskeidenheid van disse voor te berei en te bedien, lokale vir funksies voor te berei, tafels vir verskillende spyskaarte te dek en die korrekte bedienings- en opruimingstegnieke te gebruik vir voedsel en drank. 

Hoërskool Standerton beskik oor ‘n goed toegeruste kombuis en die restaurant waar praktiese klasse en eksamens van hoogstaande gehalte voorberei word. Gasvryheidstudies leer leerders verskeie vaardighede wat hul dan voorberei vir die kompeterende, maar bevredigende gasvryheidsindustrie.Minette Smith, oud leerling van SHS, is lid van die Culinary Team South Africa wat gedurende die 2016 IKA Culinary Olympics in Erfurt, Duitsland ‘n brons medalje verower het. 

Sy het al by menigte Internasionale Restaurante gewerk en ook aan verkeie internasionale kompetisies deelgeneem as deel van die Suid-Afrikaanse Kulinêre Span bv. die Junior World Cup for Pastry Chefs in Italië 2011 waar hulle ook ‘n algehele 7de plek behaal het.Sy is tans Hoof van die Chocolate Academy in Johannesburg, asook Tegniese Adviseur vir Suid- & Oos-Afrika vir Barry Callebaut (vervaardiger van Belgiese Sjokolade wêreldwyd).

Kliek hieronder om die ‘inside secret’ te kry van beroemdeTeam SA Chef Minette Smith!

Gasvryheidstudies

Die vak Landboutegnologie fokus op tegnologie wat in die landbou gebruik word. Die vak dek die kennis hoe prosesse, gereedskap, toerusting, strukture en vaardighede deur boere benut word, om landbougrond te bewerk en voedsel en produkte te produseer deur van verskeie produksieprosesse, en die handhawing en onderhouding van kwaliteit lewenstandaarde, en die uitbouing van ekonomiese en estetiese en goeie kulturele waardes gebruik te maak.

Spesifieke doelwitte:

Die vak Landboutegnologie verskaf aan die leerders die kennis en vaardighede wat relevant is tot die landbou en boerdery-omgewing.

Oorsig:

Landboutegnologie bied aan leerders die geleentheid om die tegnologiese prosesse toe te pas in die ontwerp en maak van praktiese projekte, herstelwerk, instandhouding van toerusting, ontwerp en bou van strukture in die landbousektor.

Die volgende basiese konsepte is van toepassing op Landboutegnologie:

• Identifisering en oplossing van probleme met behulp van die tegnologiese prosesse en relevante wetenskaplikebeginsels;

• Veiligheidsreëls en regulasies van toepassing op die landbou-omgewing, volgens die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (BGV) wet, 1993 (wet 85 van 1993) , noodhulp en mediese noodgevalle, insluitend miv en vigsbewustheid;

• Basiese operasionele kennis en korrekte gebruik van landbou-gereedskap, toerusting en masjinerie wat gebruik word in produksie en verwerking van voedsel en vesel;

• Effektiewe kommunikasie tegnieke soos verbale, geskrewe en visuele kommunikasie;

• Doeltreffende gebruik van rekenaartegnologie om inligting te bekom, te versamel en toe te pas;

• Konstruksie, oprigting en die onderhoud van landbou geboue en strukture;• Instandhouding en herstel van die plaasimplemente en masjinerie;

• Energie-beginsels en die toepassing daarvan in die landbou;

• Beplanning, konstruksie en instandhouding van dierehanteringsfasiliteite wat nodig is vir effektiewe diereproduksie;

• Veilige en doeltreffende gebruik van landboutoerusting wat in gewasproduksie, tuinbou, boorde, wingerde, voergewasse en bosbou gebruik word;

• Beplanning, ontwerp en instandhouding van makro- en mikrobesproeiing en hidroponika-stelsels; kalibrasies en berekeninge in die landbou-opset.

Leessentrum

Rekenaarsentrum

Die digitale kloof word deur Rekenaartoepassingstegnologie oorbrug.

Leerders word geleer hoe om alledaagse probleme op te los.

Die onderskeie vaardighede wat die eindgebruiker aanleer word in die proses benut. Dit sluit die prosesse van kommunikasie en -inligtingsbestuur in, deur die toepaslike gebruik van Inligtings- en kommunikasietegnologie. Leerders se vaardighede word in die gebruik van sagteware en hardeware ontwikkel.

Rekenaars is deel van jou alledaagse lewe! Jy werk elke dag met ‘n rekenaar. Feitlik elke beroep vereisdie gebruik van ‘n rekenaar. Rekenaartoepassingstegnologie is die enigste vak waarmee jy die arbeidsmark direk na skool kan betree.

Jy word bemagtig om groot hoeveelhede inligting te verwerk en jy bly op hoogte van die nuutste tegnologie.

Elke kursus op Universiteit vereis die vak in die Eerstejaar.

Sillabusinhoud

Teorie: 

Stelseltegnologieë

• Oplossingsontwikkeling

• Inligtingsbestuur

• Sosiale Implikasies

• Netwerk- en Internettegnologieë

Prakties:

•  Webbladontwerp – HTML

• Woordverwerking – MSWord

• Sigblaaie – Excel

• Databasisse – Access

• Aanbiedingsprogramme – PowerPoint

• Opstel van Netwerke

•Die Aflaai en Laai van programme

• Stuur van E-posse en die gebruik van die Internet.