Missie, Visie & Waardes

Ons Missie

Ons streef proaktief na uitnemendheid en balans vir die totale gemeenskap.

Ons Visie

Om deur ‘n professionele, bekostigbare en doelgerigte onderrigstelsel die jeug van Standerton op te voed en te onderrig in akademie, sport en kultuur.

We aim to send disciplined, balanced and mature young people into the community.

Ons Waardes

Om deur ‘n professionele, bekostigbare en doelgerigte onderrigstelsel die jeug van Standerton op te voed en te onderrig in akademie, sport en kultuur.

We aim to send disciplined, balanced and mature young people into the community.